Aké sú možnosti v nákladnej doprave na Slovensku?

Nákladnej doprave sa v poslednej dobe venuje čoraz viac pozornosti. Je to spôsobené predovšetkým narastajúcim dopytom po rôznych produktoch – čo spôsobuje aj väčší dopyt po dopravných službách a logistike. Na Slovensku sa taktiež zaznamenal obrovský rozvoj nákladnej dopravy. Ktoré typy sa využívajú najčastejšie a ktoré majú na Slovensku najväčší potenciál? Ako funguje špedícia tovarov a v čom je nevyhnutná špedičná spoločnosť?

Aké sú možnosti v nákladnej doprave na Slovensku?
(zdroj: unsplash.com)

Základné typy nákladnej dopravy

Na úvod je dobré prejsť si trochu teórie. Pokiaľ hovoríme o nákladnej doprave, základ predstavuje cestná, lodná, železničná a lodná preprava. Nákladná preprava ako taká tvorí základ pri prechode tovarov v medzinárodnom meradle a dotýka sa nášho bežného života. Jej fungovaním sa zaoberá špedičná firma, ktorej úlohou je zabezpečiť prepravu konkrétnych druhov tovarov prostredníctvom vhodného vozidla na rôzne vzdialenosti.

V Európe sa za najviac využíva cestná doprava, ktorá sa považuje za lídra v tomto odvetví. Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa podiel cestnej dopravy pohybuje v rozmedzí od 83 do 92%. Hneď po cestnej doprave nasleduje železničná doprava, ktorá závisí predovšetkým od geografickej polohy. Krajiny, ktoré majú vhodnú polohu ju využívajú v omnoho väčšej miere ako napríklad ostrovné krajiny.

Ďalšou formou prepravy nákladov je letecká doprava, pričom najviac sa využíva na najväčších letiskách Európy (Frankfurt, Paríž, Amsterdam, Londýn). Poslednú formu prepravy predstavuje lodná, ktorej lídra predstavuje Holandsko. Špedícia tovarov sa preto u nás uskutočňuje prostredníctvom cestnej, železničnej, lodnej a leteckej dopravy v rôznych mierach podľa druhu a množstva tovarov, či cieľovej lokácie.

Špedícia na Slovensku: nákladná preprava tovarov a jej možnosti

Špedičná spoločnosť ako taká sa zaoberá prepravou tovarov v národnom aj medzinárodnom meradle. Je základným komponentom v celej špedičnej sieti a momentálne zohráva neoceniteľnú úlohu v celom procese nákladnej prepravy. Možnosti nákladnej prepravy v rámci cestnej dopravy predstavuje klasická skriňová dodávka alebo pickup, plachtová dodávka, ťahač s návesom 13,60 Ldm alebo kamiónová súprava.

Pre každý typ tovaru môže byť vhodný iný typ vozidla – aby bol vhodný pomer ceny a rovnako aj kvality samotnej prepravy. Práve špedičná firma Vám pomôže s výberom vhodného vozidla pre prepravu Vášho tovaru a rovnako vyberie najvhodnejšiu trasu a umožní monitoring v reálnom čase. Ušetrí tak nielen čas, ale aj peniaze pri realizácii prepravných služieb na dlhšie aj kratšie trasy.

Okrem cestnej dopravy je možné siahnuť aj po leteckej doprave. Letecká doprava má výhodu pre prevoze tovaru medzi kontinentami, teda na dlhé vzdialenosti. Ide o bezpečnú formu prepravy, pričom si viete navoliť priamo príletové a odletové letiská. Lodná doprava sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom štandardizovaných lodných kontajnerov. Preprava cez špedičné spoločnosti poskytuje určitú mieru ochrany produktov a rovnako aj štandardizáciu služieb a dodržiavanie legislatívnych náležitostí.

Špedičná firma zabezpečuje aj služby skladovania zásielok. Bezpečné skladovanie tovaru je tiež veľmi podstatnou súčasťou prepravy. Navyše je možné takto zhromaždiť väčšie množstvá tovarov a tým prepravovať ekologicky aj ekonomicky výhodnejšie. Nech už si vyberiete akýkoľvek spôsob prepravy alebo si necháte poradiť – základom je vybrať si kvalitnú spoločnosť, ktorá sa postará o bezpečnosť produktov a kvalitu prepravy.

Komerčný článok